Philips affiche tijdens de oorlogsperioden


bron foto's https://beeldbankwo2.nl/ 


 in bijna alle kranten verscheen deze advertentie op 18-06-1940

 Wij werken!
Onze fabrieken staan ongeschonden en wij zijn vast besloten, alles in het werk te
stellen, om onze klanten op dezelfde wijze te blijven bedienen als zij dat gewend
zijn. Wij geven ons alle moeite, onze mensen van werk te voorzien, doch daarvoor
is Uw steun onontbeerlijk. U moet ons helpen door de producten, die wij fabri-
ceeren, te kopen. Wij komen met nieuwe producten. Aan U, om ze te gebruiken.
Twee NIEUWE producten!

Allereerst wordt de aandacht gevestigd op een buitengewoon nieuw Philips product!
PHILIPS RADIOTOESTEL 122 ABC,
een klein en licht apparaat, dat al dan niet aangesloten op het lichtnet en zowel met als zonder antenne speelt. Het kan meegenomen worden naar buiten of naar andere vertrekken; ideaal voor vakantie-verblijf.

 Eveneens geheel nieuw is, 
PHILIPS DYNAMO-ZAKLANTAARN,
die zonder batterij, alleen door het indrukken van een hefboompje, te allen tijde en op iedere plaats licht geeft en nimmer uitgeput raakt. Later is dit de knijpkat gaan heten.

Tenslotte wordt de aandacht nogmaals gevestigd op de Philips „Protector" lampen,de ideale lampen bij verduistering.


Philips "Protector" lampen 


Knijpkat en kaarsen door Hans Sibbelee, 1915 - 2003
Sibbelee volgde tussen 1933 en 1935 een elektrotechnische opleiding te Tiel en trad daarna in dienst van Philips. Na enkele maanden werd hij echter ontslagen omdat hij communistische geschriften las. Hij verhuisde naar Voorburg waar hij deel uitmaakte van een groep links geëngageerde kunstenaars.
Na het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 sloot hij zich aan bij de Internationale Brigade en vocht tegen de Francisten. In 1937 ging hij naar Spanje en nam zijn Leica camera mee om tijdens zijn verblijf te gaan fotograferen. Gedurende de Duitse bezetting volgde hij lessen kunstgeschiedenis en kreeg van het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen de opdracht de belangrijkste monumenten in Nederland te fotograferen. Hij zou het fotograferen van kunst en architectuur zijn gehele leven voortzetten.

Hij sloot zich in de loop van 1944 aan bij 'De Ondergedoken Camera', een groep Amsterdamse fotografen die illegaal de bezettingstijd vastlegden. Ook speelde hij als elektrotechnicus een belangrijke rol in het verzet door radio-ontvangers te bouwen en documenteerde hij illegale activiteiten, onder meer op zijn onderduikadres aan de Kromme Waal 31 te Amsterdam. Ook legde hij wapenoefeningen en -instructies vast. Deze negatieven zijn waarschijnlijk verloren gegaan.


De NSB hield zich intensief bezig met propaganda. Affiches en plakkaten overspoelden Nederland, zowel vóór als tijdens de oorlog.

Een bord met affiches van de NSB (waaronder 'Arbeiders verbreekt uw ketenen', een winterhulp affiche, en een affiche voor de Storm SS, maar ook een reclame voor de Philishave van Philips, een bericht hoe toekomstige leerlingen zich in dienen te schrijven, en twee voorstellingen in City en Tivoli.


Affiches op aanplakbord: Mussert, Alles voor het Vaderland, maar ook Erres radio, Philips bi-arlita lampen, weldadigheidsconcert ten bate van het Vondelpark in Carre, ballet en Rialto.
Gezien de data op de affiches is deze foto genomen in de winter van 1940 (oktober - november).

Auteursrecht
 DiaArchief Mr. A. Hustinx

De Roermondse notaris mr. A. Hustinx was een van de weinigen die tijdens de oorlog in kleur fotografeerde.