Bas Veth en Dina Veth-Slotboom

Helpen Joodse onderduikers

Bas Veth en Dina Veth-Slotboom /  foto uit 1965 bron yadvashem.org

Kasteelweg 72 Eindhoven foto bron http://www.ihesm.com/eindhoven1934/

Bas en Dina Veth zijn 23 februari 1939 getrouwd. Beide waren al ouder toen ze trouwden, maar ze woonden al in 1934 samen op Kasteelweg 72 Eindhoven. Bas was 43 jaar en Dina 38 jaar, in 1939, toen ze trouwden. Ze wonen in juli 1940, wanneer hun zoon Cornelis wordt geboren, op het adres: Wilgenroosstraat 44 in Eindhoven. Bas was van beroep huisschilder en "een socialist met een brede blik" zoals hij bij Yad Vashem is omschreven. Waarschijnlijk was Bas lid van de Eindhovense Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en in ieder geval abonnee van de krant Het volk met als ondertitel: dagblad voor de arbeiderspartij.
Zijn politieke contacten en werk zorgden ervoor dat hij veel relaties had. Hij was vanaf het begin actief in het verzet tegen de Duitse bezetting.

In 1942, toen de massadeportaties van Joden begon, was de Joodse Nettie van Tijn directeur van de Joodse school in Eindhoven. Nettie benaderde Bas en Dina voor ​​onderduikadressen voor haar moeder en twee nichtjes: Els Engel en Rivka Sonnenfeld. Bas regelde de onderduikplaatsen. De nichtjes en haar moeder gingen direct naar deze adressen. Nettie kon haar positie als schooldirecteur tot juni 1943 behouden, zonder gevaar of om onder te duiken. Hierna regelde Bas Veth voor haar, een veilige schuilplaats bij de familie Hendriks. Op dat zelfde adres was haar moeder al ondergebracht. 
Toen het voor Nettie te gevaarlijk werd om in Eindhoven te blijven, regelde Bas een onderkomen voor haar in de stad Utrecht, daar bleef ze tot het einde van de oorlog. De moeder van Nettie had het erg zwaar en Dina hielp haar door de moeilijke periode van het onderduikersgevaar. Alle onderduikers waarvoor Bas en Dina een adres hebben geregeld, hebben de oorlog overleefd. Helaas een aantal van hun familieleden niet. 

Joodse school Eindhoven

In september 1941, op Duits bevel, werden de joodse kinderen van de openbare scholen verwijderd en kreeg Eindhoven een regionale joodse lagere school en een joodse vakschool. De school was gevestigd in het gebouw van de synagoge aan de Kerkstraat Eindhoven. Midden 1943 is deze school en synagoge door de Duitse bezetters gesloten omdat alle kinderen waren geporteerd of ondergedoken.
Eindhoven kende na de oorlog aantal Joodse weeskinderen, die beide ouders waren verloren. Een overzicht en andere gegevens staan in: Boek-Joodse-gemeenschap-06-2010.pdf geschreven door Phocas Kroon, 2010

Extra en Yad Vashem

Op 14 december 1965 erkende Yad Vashem Bastiaan Veth en zijn vrouw, Dina Veth-Slotboom, als Rechtvaardige Onder de Volkeren.

Bas Veth geboren 4-2-1896 - overleden 18-9-1974 
Dina Veth-Slotboom geboren 14-1-1901 - overleden 09-6-1994

* Nettie van Tijn (later heeft ze haar naam veranderd in Chana Duday)
Bron verhaal https://righteous.yadvashem.org/?searchType=righteous_only&language=en&itemId=4022562&ind=32