Over www.eindhoven4044.nl

Deze website is voortgekomen uit www.eindhovenfotos.nl.

Op eindhovenfotos stonden heel wat verhalen over Eindhoven in de oorlogsjaren, 1940 - 1944.
Uit diverse archieven kwam steeds meer nieuw en uniek materiaal beschikbaar, dat op de website werd geplaatst. Om overzicht te bewaren zijn alle oorlogs- en bevrijdingsverhalen van eindhovenfotos.nl overgezet naar deze nieuwe website: eindhoven4044.nl

Het archief Jacques Hermans, dat in 2019 beschikbaar is gesteld door zijn dochter Katinka Hermans, staat nu voor 90% online. Dit archief is inmiddels bij het BHIC ondergebracht en daar ook raadpleegbaar. Hermans was een van de leiders van de Partizanen Actie Nederland en werkte nauw samen met de hulp aan onderduikers en knokploeg "Sander", in de persoon van Theo Dirks. De actieve rol van veel Philips mensen in de oorlog. Opvallend veel gewone burgers boden onderdak. Dankzij deze actieve inzet zijn veel onderduikers enrelatief veel Joodse personen gered. Eindhoven heeft wel het "geluk" gehad om ruim een half jaar eerder bevrijd te zijn dan boven de grote rivieren.
Ondertussen weten we veel meer over het verzet in Eindhoven, dat breder en diverser is geweest dan we hadden vermoed. Begin 2024 hebben we 180 unieke verhalen online staan, zie in het menu: index/nieuw.

Uit het archief van Frans Dekkers kwam veel materiaal over Eindhoven in de oorlog.
Jan Spoorenberg verraste ons regelmatig met nieuwe documenten uit zijn Eindhovens archief.
Ook bezochten wij het rhc-eindhoven.nl en het nationale archief. Hiernaast werden er ingezonden verhalen van bezoekers van de website geplaatst. Soms hebben we een gastschrijver.
Er is een nauwe samenwerking ontstaan tussen https://stichting18september.nl. Voor het verhaal over de politie in de oorlogsjaren is goed contact met https://www.gemeentepolitieeindhoven.nl

Wij nodigen u uit om uw herinneringen aan Eindhoven in de oorlogsjaren, naar ons op te sturen. Uw documenten en foto's zijn zeer welkom. Stuur materiaal op naar contact.

De site wordt beheerd door Jan de Waal. De vaste medewerker is Han Nieman. Beide zijn geboren in Eindhoven en hebben daar lang gewoond en zijn nog steeds verbonden met de stad.

De website is onafhankelijk, zonder cookies, reclame of sponsoring. Ieder aspect van de oorlogsjaren komt aan bod. Het accent ligt op het verzet in Eindhoven en omgeving.

Materiaal overnemen van deze website is toegestaan, mits u de bron vermeldt:  www.eindhoven4044.nl graag met een actieve link. Stuur dan ook een email aan contact als u materiaal overneemt, als u materiaal overneemt, dan willen we daar ook naar linken.
Afbeeldingen zijn voornamelijk uit openbare bronnen en uit eigen archief. U moet de  afbeeldingen overnemen uit de originele bron en niet uit deze website.

Jan de Waal / Han Nieman, november 2022 - 2024