Eduard Otto Mettivier Meijer in Vrije Philips Koerier 18 september 1946

Steun aan verzets groep Packard
Eduard Otto Mettivier Meijer

E. O. Mettivier Meijer (roepnaam Otto), was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was tijdens de Duitse bezetting actief voor de groep Packard.

Eduard Otto Mettivier Meijer (Den Haag, 6 juli 1914 - Nijmegen, 6 september 1944) was als technicus werkzaam bij Philips, woonde in Eindhoven, Lijsterlaan 16, Volgens Philips was hij technisch-commercieel assistent op de CommerciĆ«le Afdeling.
In het najaar van 1942 werd hij benaderd door de eveneens bij Philips werkzame Ir. D.M. Duinker om voor het verzet werkzaamheden te gaan verrichten. Duinker had eerder ir. Henk Deinum, leider van de groep Packard, voorzien van een bouwschema voor een zender. Tevens verstrekte hij aan Deinum enige onderdelen en kristallen voor de opgegeven golflengten waarop telegrafisch kon worden gecommuniceerd met Bureau Inlichtingen te Londen.
Eduard Otto Mettivier Meijer stak veel energie aan het maken en verbeteren van zenders en ontvangers in o.a. Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Groningen en Maastricht. 

Uit zijn dagboek aantekeningen val op te maken: Hij slaapt niet meer thuis, als men weer geprobeerd heeft hem op te pakken. Hij meldt zich ziek bij Philips. Het ziekteverzuim stijgt aanzienlijk tijdens de oorlogsjaren mede door verzetsdaden en onderduiken.

Arrestatie

Na een arrestatie zit hij enkele weken in Vught. Hij wordt voorzichtiger, maar wordt weer gearresteerd als hij zenderonderdelen bij zich heeft, waarmee hij het land afreist. Dit loopt goed af. Bij een volgende arrestatie wordt hij, na een korte celopname in Eindhoven, weer naar Vught gebracht. Hij wordt ondergebracht in een barak, kkaalgeschoren en moet gestreepte gevangenen kleding dragen. Na vrijlating moet hij beloven niet over de kamptoestanden te praten.
Het Philips concern heeft vele gevangen vrij gekregen door betaling of het ruilen met radio's, knijpkatten of andere waardevolle spullen.

Eind juli 1943 zet hij zijn illegale radiowerk voort. Hij maakt voor Deinum en Aad de Roode een ontvanginstallatie in Den Haag. Toen later de dubbelzender 'St.Julian' in de lucht was, zocht hij contacten en veilige zendhuizen in de omgeving van Den Haag.

Vervolgens was hij actief bij het inrichten van de zender 'St. Denys' in Amsterdam en de meteozenders 'Irene-Met' te Utrecht, 'Beatrix-Met' te Groningen en 'Margriet-Met' te Maastricht. Veel tijd en moeite besteedde hij aan het maken van sterkere zenders en betere ontvangers. Mettivier Meijer voorzag alle zenders van accu's en omvormers, zodat zij onafhankelijk van het lichtnet konden functioneren.

In Eindhoven heeft hij medewerking van politiemensen. Hij heeft verbinding met Londen en vertelt over zijn contacten en contactpersonen in het illegale netwerk en over komende droppings. Kleikamp in Den Haag, waar de gegevens van alle bevolkingsregisters liggen opgeslagen, wordt gebombardeerd. Dit gebeurt enkele weken na doorgave van de locatie. Hij combineert zijn werk met illegale activiteiten en reist veel. Bij Philips verlaagt men zijn salaris, blijkt uit zijn dagboek gegevens.

Op 6 september 1944 vertrok Mettivier Meijer met de zender 'St. Joseph' uit Eindhoven met bestemming Arnhem. Hij werd in Nijmegen, of in de buurt daarvan, met het belastende materiaal door de Duitsers aangehouden. Enige uren later werd hij bij een vluchtpoging doodgeschoten.
Van zijn dood werd in Nijmegen pas op 4 september 1945 aangifte gedaan door zijn 35-jarige broer Hugo Hubertus Mettivier Meijer uit Eindhoven, waarna ook in Eindhoven zijn overlijden werd geregistreerd .   

Hij ontving postuum op 14 dec. 1949 de onderscheiding Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding wordt toegekend "voor bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen de vijand". (KB nr. 24 van 14 december 1949).