www.eindhoven4044.nl

Eindhoven in de Tweede Wereldoorlog

In Eindhoven kwam alles samen in de oorlogsjaren 1940 - 1944: Duitse bezetters, onderduikers, verzetsmensen, Philips, grote en kleine helden en NSB-ers.
Een aantal bijzondere verhalen van Eindhovenaren in de periode 1940 - 1944
We proberen zo volledig mogelijk te zijn. Veel schriftelijke en mondelinge bronnen zijn geraadpleegd. Heeft uw nieuw materiaal of toevoegingen neemt contact op.
Zorg dat de geschiedenis van Eindhoven, ook in de toekomst blijft leven.

update 15 september - 2023

Wie waren allemaal actief vanuit het NatLab in de oorlogstijd.

Ben Postema geeft een treffende schets van de bevrijdingsdagen in Eindhoven.

Pulles: een NSB burgemeester in Eindhoven. Een korte indruk.

1940 Drie Eindhovense jongeren en drie verhalen: Jacob MuddeLouis Backus en Sep Altenburg Door W. Dijs aan SD uitgeleverd. Gaat om een tekening van Welschap of in Duitse tijd: Fliegerhorst Eindhoven

1940 -1944 Uitgebreid onderzoek naar de positie van de Eindhovense politie in de 2e wereldoorlog. Met de goede agenten, de helden en foute elementen.  

1944
Overzicht van oorlogs- en bevrijdingsfilms die online te bekijken zijn.
Met beschrijving inhoud van de films.
Eindhovense en Brabantse bevrijding.

1942 - 1945 Verraad door Amsterdamse "Blonde Jet"  waardoor diverse Joden werden opgepakt en drie Eindhovense politieagenten gevangen werden gezet wegens hulp aan...

1940 -1944 Een onbekend verhaal van het "geruisloos" verzet door mr. G. Verrijn Stuart directeur Nutsspaarbank in Eindhoven met een noodlottige afloop voor zijn gezin. 

Het artsenverzet in Eindhoven. Hoe de medici in Eindhoven hun onafhankelijkheid behielden tegen over het nazi-regime.

1940 Nederlandse unie, begin van verzet in Eindhoven.
Ruim 5000 duizend mensen op "protest-bijeenkomst"

1943 april/mei Staking in Eindhoven ‘STAKEN OP LEVEN EN DOOD’ het verhaal van Eindhovense staking n.a.v. BNNVARA NPO1 TV serie.

Duizenden stakers in Eindhoven
10 tot 20 duizend

1941 mei "spontane opstand Eindhoven"
Op 23 mei 1941 werd in Eindhoven het 50-jarig bestaan van Philips gevierd. Door het personeel werd het feest spontaan aangegrepen om uiting te geven aan de afkeer van de bezetting. De 17.000 werknemers trokken de straat op en scandeerden anti-Duitse leuzen. Een vorm van symbolische verzet. 

Een van de geheime vergaderplekken van het Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO)
Verslag van Jan Custer L.O. Leider Eindhoven

Reconstructie deel I: over de Dakota’s die worden neergeschoten boven de Kempen en over hun bemanningen.
PDF document.

Reconstructie deel II: over het verzet en de burgers, die de paratroopers en gliderbemanningen helpen uit handen van de Duitsers te blijven.
PDF document.

Reconstructie: samenvatting van de gebeurtenissen in Hoogeloon en omgeving.
PDF document.

Aart en Riek van Wijk 
Hij: de oorlogsspecialist in het vervalsen van documenten. Zij: verzetswerk.
Uitgebreid verslag en extra gegevens van de familie van Wijk.
Website document.

Nederlandse helpers van geallieerde vliegers

Welschap in Duitse handen / Fliegerhorst Eindhoven 1940 - 1944

Verzet tijdens de oorlog door het Gewestelijk Arbeidsbureau Eindhoven

Jan Zwartendijk krijgt de gouden Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Groep Eddy Verkaik

Oorlogsjaren en de Paterskerk

Tuindorp -Witte Dorp in bezettingstijd.

Jaar 1939: Voorbereidingen op de komende oorlog

Loek van de Heijden koerierster door heel Nederland.

Honden gevorderd door Duitse bezetter in Eindhoven.

Onderduikers hulp in Woensel.

Wielenga geheim postbureau voor Brabant en Limburg.

Werkwijze postbureau

ir. G.H. Thal Larsen en de
Orde Dienst (O.D)

Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp

Tromp werkzaam bij Philips opereerde in de Nederlandse illegaliteit onder de schuilnaam 'Harry'. Hij zorgde ervoor dat de civiele en militaire informatie, die spionagegroepen in steeds grotere hoeveelheden verzamelden, op microfilm werd gezet.

Iman Jacob Van den Bosch

Bankier van het verzet: Iman Jacob van den Bosch, is door Lou de Jong omschreven is als "een van de grote figuren van de Nederlandse illegaliteit"

1940-1944 Greet en Wim Kelder-Vroom

Zeer actief in het verzet van Eindhoven. Het echtpaar is bij diverse verzetstaken aanwezig.

Politie rechercheur Harry Aarts

Diverse manieren actief in het Eindhovense verzet vanaf 1942.

1943 -1945 Clandestiene bouw van radio's, door Philips medewerkers, in de bezettingstijd

1936 - 1945 Verzet van mr. J.L. Hamming voor en tijdens WOII

1943 April-meistakingen in Eindhoven. Nieuwe ooggetuigen en terreur van de Duitse bezetter.

1944 Het verhaal over Frans Linders en Henk Streefkerk op zoek naar wapens voor het verzet.

Het verhaal over 50 jarig Philips oranje feest tijdens bezetting mei 1941.

1940 - 1944 Duitsers vorderen talloze gebouwen, huizen en villa's in Eindhoven.
ook de villa van Frits Philips.

1940 -1944 Duits afweergeschut / Flugabwehrkanone in Eindhoven 1940 - 1944 met diverse plattegronden en situaties.
Uniek stukje geschiedenis.

Kamp Vught. Het verhaal van H. Kühler en extra informatie.

1942 - 1944 Onderduiken in Eindhoven tijdens de oorlogsjaren. Bijzondere gegevens van duikadressen, hulpverleners en veel orginele documenten. Ruim 200 namen van ondergedoken personen.

Het verhaal van de kogels in de hoestdrank uit 1943.
Schijfster Roxane van Iperen heeft dit gegeven gebruikt uit bronnen van eindhoven4044.nl
Lees hier het gehele verhaal.

23 mei 1941 Spontaan Oranje-verzet in Eindhoven bij 50-tig jarig jubileum Philips

1944: Oorlogsdagboek van de zusters Ursulinen uit Kwartelstraat Eindhoven

16 jarige Eindhovense verzetstrijder o.a. gevangen in kamp Amersfoort en ontsnapt

Wie staan op deze en nog tientallen ander bevrijdingsfoto's?
Herken je iemand?

Bezettingsdagboek Feik Fast

Philips en Philipspersoneel in het verzet Eindhoven
 en Bankier van Verzet 

Jacques Hermans verzetsstrijder

Startpagina P.A.N. verzet in Eindhoven en in de dorpen

Verzetsgroep Gust & Ko in Eindhoven tijdens de oorlogsjaren

Namenlijst verzet WOII 

Wie waren de verzetsmensen in Eindhoven, zo'n 500 tot 600 personen, mannen, vrouwen en jongeren in het Eindhovense verzet.

Wiener

Belevenissen van de familie Wiener in Eindhoven

De zoektocht na een gevonden verslag van 13 pagina’s over Robert Wiener in oorlogstijd. Verhaal over, wilskracht, verzet en verraad in Eindhoven. Nooit eerder gepubliceerd.

1944 spionage kaartjes

September 1944: Geheime schetsen van stellingen van de Duitsers bij de Aalsterweg, Boschdijk, Geldropseweg, Bata fabriek en het Wilhelminakanaal in Son en Oirschot

Namenlijst verzet Eindhoven in WOII 

Wie waren de verzetsmensen in Eindhoven, zo'n 500 tot 600 personen, mannen, vrouwen en jongeren in het Eindhovense verzet.
Unieke overzichten van diverse organisaties.

De groei van de P.A.N. 

Jacques Hermans beschrijft de opkomst van de in 1943 tot september 1944

Politieman Feiko Kooy speelt centrale rol in verzet Eindhoven en arresteert Christiaan Lindemans alias King Kong

Verzet in Woensel en rondom Pastoriestraat
18 september 1944

Verzet in de dorpskern van Tongelre 1943 -1944

Hilda_verwey_jonker

Hilda Verwey-Jonker en haar verzetsrol in Eindhoven


PDF: Het dagboek Gewestelijk Sabotage Commandant tijdens bevrijding in 1944 

Geschiedenis van het ondergrondse werk door de verzetsbeweging P.A.N. in de Kempen. 
Verslag district De Kempen (PDF vorm met extra aanvullingen)

Bevrijding Eindhoven 3 tot 18 sept 1944 [dagboek]

Bevrijding Eindhoven 1944 

Bevrijdingsverslag P. J. Bouma van 17 tot mei 1945 [dagboek]

Het 18 september 1944 boekje volledige tekst

Eindhovense pilotenhelpers 
wie waren dat?

Oorlogsfoto's van de Duitse bezetters gemaakt in Eindhoven.

Alle pagina's op www.eindhoven4044.nl

zie https://eindhoven4044.nl/nieuw.html