Anne Rinzema en Cornelia Lindhout in het harde verzet en hulp aan onderduikers.

Actief in knokploegen, bonkaarten en stoottroepen.

Op 28 mei 1942 trouwen Anne (Cor) Rinzema (23 jaar) en Cornelia (Connie) Lindhout (25 jaar) in Eindhoven, ze wonen in de Venstraat 77, de straat is een onderdeel van Drents Dorp dat door Philips is gebouwd. Op dat adres woont ook (tijdelijk?) Luut of Luit Broer. De meeste bewoners werken ook bij Philips. De Venstraat wonen relatief veel verzetsmensen, Anne Rinzema is zeer actief PAN-lid als Onno. Verder zijn P.A.N. leden: G. v.d. Bak op Venstraat 79 waar ook zijn schoonvader C. Lindhout-Meerman (weduwnaar) woont, L.A.Coolen, huisnummer 7 en H.C.F. Dusée op nr. 4.
Ook in de straat woont: Familie Kuiper nummer 59 die een Joodse onderduiker in huis nemen en J. van Heeren, op nummer 39, hiervan zijn de verzetsactiviteiten onbekend. Zie namenlijst van alle bekende verzetslieden in Eindhoven. Begin maart 1943 krijgt het gezin Rinzema-Lindhout een zoon Hendrik. Het belet hun niet om actief tegen de Duitse bezetting te strijden. Anne neemt de schuilnaam Onno aan en werkt zeer actief in de ondergrondse vanaf 1943 in de P.A.N. veel samen met Ric Avis. Zijn vrienden spraken hem aan met Cor.

Hij speelt een centrale rol bij de hulp aan onderduikers, zie alle documentatie hierover.

Venstraat 77 Eindhoven - bouwjaar 1930  - Foto 2018 Google Maps

foto 1943 genomen bij Anne Rinzema in de Venstraat 77
Staand v.l.n.r. :
1 Ome Jan = Roelf Looij met leren jas = Jan van Zeeland = Jan Knok.
2 Ric Avis, 2e van links met stropdas = H.J. Avis = Roel van Brabant.
3 Tom = Piet Haagen als een pseudo-politieman gekleed, in 1944 gefusilleerd.
4 Willy Vos , Kootwijkstraat 16.
Geknield v.l.n.r. :
5 Wevers = Egbert Wever, Plataanplein 7 = Eb = W.19
6 Waarschijnlijk Anne (Onno) Rinzema.
7 Luit of Luut Broer,
8 Teser is waarschijnlijk G. Theres uit groep Ko (met Egbert Wever).

Onderduikers

Connie Rinzema-Lindhout was vooral bezig met Joodse onderduikers op een veilig adres onder te brengen en de onderduikadressen van extra bonnen te voorzien. Zo kreeg Connie contact met Mirjam/Mira, geboren in 1935, zij zwierf van de ene schuilplaats naar de andere en verbleef in elk van die adressen van een paar dagen tot een paar weken. Uiteindelijk kwam ze aan in Eindhoven en werd opgevangen door een gezin dat ook veel andere joden onderdak bood. Mirjam was daar echter ongelukkig en vrouwelijke verzetsstrijder Connie Rinzema-Lindhout, die Mirjam vaak in haar schuilplaats had bezocht, had medelijden met haar en besloot haar over te brengen naar een minder drukke verblijf. Connie besefte dat de inmiddels acht-jarige Mira, een moederfiguur nodig had om voor haar te zorgen. Zij regelde dat zij bij de Eindhovense familie Willem Leijs en Johanna Leijs-Schakel (naam Leijs wordt soms geschreven als Leys), een Philips-medewerker, kon onderduiken februari tot juni 1944. Mirjam moest helaas daar vertrekken omdat Johanna ziek was geworden door complicaties als gevolg van haar zwangerschap. Zodoende verhuisde Mira in juli '44 naar het huis van Huibert en Neeltje Monteban, waar ze bleef tot na de bevrijding van Eindhoven. In oktober 1944 kwam haar vader Mirjam ophalen en zij keerde terug naar haar eigen familie.
Zesendertig jaar later slaagde inmiddels getrouwde Mira, toen Miriam Rozenfeld-Kurz, die in Israël woonde, erin om Anne (Onno) Rinzema te lokaliseren, die Miriam in contact bracht met de families Leijs-Schakel en Monteban. Mira verlangde er zo naar hen te zien dat ze naar Nederland reisde om hen te ontmoeten. Mirjam herinnerde zich ook dat er een Joods echtpaar bij familie Leijs verborgen zat. 

Op 18 januari 1983 erkende Yad Vashem Willem Jacob Leijs en zijn vrouw, Johanna Leijs-Schakel, als Rechtvaardige onder de Volkeren.
Op 18 januari 1983 erkende Yad Vashem Huibert Monteban en zijn vrouw, Neeltje Monteban-van Luijk, als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Vriend Ric Avis raakt lichtgewond als stoottroepers 22 oktober 1944.
Links op de foto  komt Cor/Anne (Onno) Rinzema in een hospitaal op bezoek, sigaretten waren toen nog gezond.

Verzetsdaden

Anne (Onno) Rinzema was namens de P.A.N. de contact persoon voor het Drents Dorp, vooraf had hij al een "verzetgroep" opgezet met Walhout senior en zijn zoon, Eb Wever (W19) die betrokken was bij pilotenwerk. Voor de P.A.N. regelde hij adressen voor de onderduikers en samen met zijn vrouw hielp hij bij Jodenverzorging en deed de PAN administratie. Eind 1943 was hij betrokken bij de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers ( L.O.) Hij werkt veel samen met Jacques Hermans.

Zijn vriend Riek of Ric Avis is in ieder geval betrokken bij een aantal verzetsdaden die door de groep Sander zijn uitgevoerd. Zo wordt zijn naam genoemd bij de succesvolle overval op het distributiekantoor te Bladel op 16 juni 1944. Ook is hij betrokken, in politie-uniform, bij een nachtelijk overval in de Fellenoord. Gewapend met mitrailleur verdedigde hij strategische punten in de laatste dagen voor de bevrijding. In opdracht is er door hem een elektriciteitshuisje opgeblazen, om de Duitse communicatie te beletten. 

Ric hielp bij het weghalen van geweren van het vliegveld Welschap. Ook maakte hij een Duitse motorfiets buit. Hij had contact met dr. Betty Levie die vooral als koerierster met zijn vriend Anne (Onno) Rinzema  samenwerkte. Deze dr. Betty Levie duikt onder in Eindhoven bij ingenieurs van het NatLab van Philips. Vanaf 1944 werkte zij als koerier voor het verzet en na de bevrijding van zuidelijk Nederland als arts voor het Rode Kruis. Waarschijnlijk is Onno ook actief in het gewapend verzet de laatste dagen voor de bevrijding.

Na de bevrijding van Eindhoven, september 1944, sluiten Ric en zijn oorlogsvriend Cor Rinzema zich aan bij de Stoottroepen. Op 10 oktober 1944 vertrekken zij en vele andere jonge verzetslieden uit het zuiden om bij "vrijwilligersleger" de stoottroepers actief te worden. Hij en zijn vriend krijgen de rang sergeant-majoor bij deze "Stoters". Onno maakt veel foto's van zijn "diensttijd" bij 1e compagnie stoottroepen in het Land van Maas en Waal.

2 december 1944 verlaat Rinzema de Stoottroepen, maar nog wel terug komen om foto's te maken.

Op 18 januari 1983 erkende Yad Vashem Onno Rinzema en zijn vrouw, Cornelia Rinzema-Lindhout, als Rechtvaardige onder de Volkeren.
Toegekend: Verzets Herdenkingskruis
Anne Rinzema (29 mei 1918 - 25 april 2007 )
Cornelia  Lindhout (24 oktober 1916 - 9 november 1996 )