Engelandvaarder
1940 - 1944

Wie is een Engelandvaarder ?

Engelandvaarder is in Nederland de erenaam voor alle mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), na de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten op 15 mei 1940 en vóór de geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944 (D-Day), uit bezet gebied wisten te ontsnappen met de bedoeling zich in Engeland of ander geallieerd gebied bij de geallieerde strijdkrachten aan te sluiten om actief aan de strijd tegen de vijand (Duitsland, Italië, Japan) deel te nemen.

Ongeveer 2100 Nederlandse mannen en vrouwen zijn, na veel moeilijkheden te hebben overwonnen, in Engeland of ander geallieerd gebied aangekomen. Van hen kwamen 332 bij de landmacht, 118 bij de luchtmacht, 397 bij de marine, 176 bij het KNIL, 164 bij de koopvaardij, 111 werden geheim agent en 129 kwamen bij de overheid in Londen.

Een groot aantal mannen en vrouwen is echter op weg naar Engeland omgekomen of werd gearresteerd. Enkelen werden gefusilleerd, de meesten werden naar een concentratiekamp afgevoerd

In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. Die ondervragingen vonden plaats in een oud schoolgebouw in Londen, de Patriotic School.
Wanneer hun politieke betrouwbaarheid was vastgesteld werden Engelandvaarders ook nog eens door ambtenaren van de ministeries in Londen het hemd van het lijf gevraagd. Hun vragen gingen over de toestand in bezet Nederland, waar de Duitse troepen gestationeerd waren, de stemming onder de bevolking , welke NSB-ers in Nederland met de bezetter samenwerkte etc. Doordat Engelandvaarders zo lang onderweg waren was hun informatie niet erg recent. 

Deze verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Deze verhoren vormen de basis van de index Reizen van Engelandvaarders. De verhoren zijn nu online te bekijken. Het archief Engelandvaarders 1940 - 1945 is sinds 21 maart 2024 (gedeeltelijk) digitaal openbaar en doorzoekbaar.

De beste ingang tot het archief is: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/engelandvaarders-1940-1945
Hiernaast zijn er nog een paar extra bronnen:
Algemene informatie: www.oorlogsbronnen.nl/engelandvaarders
Het begrip Engelandvaarder https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelandvaarder
Namenlijst van Engelandvaarders of die niet aankwamen https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Engelandvaarders
Extra informatie https://www.geni.com/projects/Engelandvaarders-England-Farers-1940-1945/25496

Engelandvaarders vertrokken vanuit Nederland meestal via Belgie, Frankrijk, Spanje naar Engeland, sommige gingen via Zweden of Zwitserland en een klein deel is rechtstreeks via de Noordzee gegaan. Vele bereikten de vrijheid niet.
De toch via de Spaanse route duurde vaak een jaar, omdat Engelandvaarders daar maanden gevangen werden gezet.


Dit zijn Eindhovense  Engelandvaarders


* uitgebreid verhaal en aparte webpagina
Andriesse,  Hartog Napoleon 1-4-1921
Bergh van den, Frans 4-11-1906 
Boomen van den, Thomas Johannes 1-7-1919
Elias, Adolf 6-5-1906
Elias, Matthias 23-1-1903
Fremery de, Henri 27-7-1912
Fuldauer,  Herman 4-4-1917
Goldstein,  Frits 22-10-1921
Jongh de, Hans Rolf 21-101921
Kreffer,  Gerardus Johannes 4-1-1921
Linthorst Homan,  Henri Peter 29-5-1905
Pampus van, Wilhelmus Carolus Josephus 6-9-1918
Pon du, Huibert Jan 28-10-1910
Punt, Laurentus 13-10-1918 (Valkenswaard)
* Putt van der, Floris Edmond Marie 25-3-1921
* Schreinemachers, Willem Jan 6-1-1910
* Thomann,  Arnold Eugène Marie 2-10-1924
Vilijn, Johannes Abraham 15-8-1920 


Vluchtelingenzorg in Spanje 1940 - 1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden veel vervolgden en verzetsstrijders via Spanje naar vrij gebied te vluchten. Uit Nederland kwamen vluchtelingen, die doorreisden naar Noord- en Zuid-Amerika, en Engelandvaarders, die naar Groot-Brittannië wilden om daar dienst te nemen in het Britse leger. Het was mogelijk een doorreisvisum te bemachtigen, maar dit gold niet voor personen tussen de 18 en de 41 jaar. Deze personen, die illegaal de grens overstaken, werden aan de zuidkant van de Pyreneeën opgevangen door grenspatrouilles en in interneringskampen geplaatst.

De ambassade in Madrid had het niet gemakkelijk. Er kon geen nieuw personeel komen, dus er ontstond een tekort. Er kwamen veel Engelandvaarders langs, die hoopten dat de ambassade hun direct aan een visum kon helpen, maar dat viel tegen. Ook kon de ambassade weinig doen voor de opgepakte Engelandvaarders die in kampen zaten. Leden van de Engelse ambassade konden meer doen, want Engeland was niet door de Duitsers bezet.

C. H. J. Schuller tot Peursum was gezant, de diplomatiek vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in Spanje, de tweede man was jhr. mr. Ernest van Panhuys. 

De opvang van vluchtelingen was, wat Schuller betreft, een zaak van het consulaat-generaal. Vanuit het gezantschap werd wel door gezantschapsraad Van Panhuys toezicht gehouden op het consulaat-generaal en de werkzaamheden ten behoeve van vluchtelingen, maar die controle was niet erg strikt. Het gezantschap diende zich ervoor in te spannen dat de vluchtelingen zo snel mogelijk het kamp konden verlaten en naar vrij gebied konden gaan. Wegens gebrekkige coördinatie tussen het gezantschap en het consulaat-generaal verliep de hulp aan de vluchtelingen chaotisch. In tegenstelling tot geïnterneerden van andere nationaliteiten, kregen de Nederlanders in de kampen en gevangenissen weinig hulpgoederen, zoals kleding en voedsel, van het gezantschap. Ook bleven zij veel langer dan anderen in de kampen. Het Nederlandse gezantschap leek weinig begaan te zijn met het lot van zijn landgenoten in gevangenschap. Jongemannen die ontsnapten en op het gezantschap of het consulaat-generaal in Madrid papieren wilden bemachtigen om via Portugal naar Groot-Brittannië te gaan, werden met weinig egards behandeld en als 'brutale jongens' weggestuurd. 
Kort na zijn aankomst in Engeland meldt Mr. H.P. (Harry) Linthorst Homan de regering  over zijn slechte ervaringen, tijdens zijn tocht in Spanje. Dat betreft met name de moeilijke doorstroming van Engelandvaarders. Na een inventarisatie van de problemen besluit Somer, het hoofd van het Bureau Inlichtingen (BI), in 1943 ,om de opvang van Engelandvaarders in Madrid te gaan verbeteren. Daartoe opent BI in Madrid een dependance. Mr. Harry Linthorst Homan, die dan werkzaam is als ambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Nederlandse regering in ballingschap, krijgt de leiding over de Buitenpost Madrid.

De situatie was des te opmerkelijker omdat Nederland überhaupt een gezantschap had in Spanje, terwijl de andere landen, die protocollaire vernederingen niet hadden willen ondergaan en zich hadden teruggetrokken, wél adequate hulp aan hun gestrande landgenoten wisten te bieden.
Na afloop van de oorlog werd een onderzoek ingesteld naar het verloop van de vluchtelingenopvang in onder andere Spanje. De tendens van het onderzoeksrapport van de Enquête Commissie Regeringsbeleid 1940-1945, was dat de Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje gefaald had: er was te weinig tact en persoonlijke belangstelling te bespeuren geweest bij de diplomaten die betrokken waren bij de hulpverlening aan uitgeweken landgenoten. De commissie zegt, dat het de gezantschapsraad niet bepaald heeft ontbroken aan goede wil, maar klaarblijkelijk was jhr. mr. W. E. van Panhuys tegen zijn taak niet opgewassen en is hij tekortgeschoten in effectieve hulpverlening aan de Nederlandse uitgewekenen. In aanmerking dient echter te worden genomen, dat zijn taak in deze zeer bijzondere omstandigheden wel zeer zwaar is geweest, aldus de commissie.
Bron https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.05.286/download/pdf en Het vrije volk : 13 - 02 - 1964
https://nl.wikisage.org/wiki/Cornelis_Hendrik_Joan_Schuller_tot_Peursum

Engelandvaarders die in 1980 in Brabant wonen

Bron: De Schakel van 3 -1980: https://deschakel.museumserver.nl/pdfs/1980-03-SCHAKEL.pdf

Aalst, Th. van, Veilig Oort 76, 5531 XO Bladel

Aanholt, W.M.s.K. van, Bredaseweg 23, 4881 DC Zundert

Arkel, J., Kannelustweg 4, 5735EK Aarle-Rixtel

Asselberghs, E. Floralaan-West 298, 5644 BP Eindhoven

Beveren, F.J. van, P. Theeuwenlaan 14, 5591EJ Heeze

Boluijt, F.M., Wikkelaan 21, 4621 CB Bergen op Zoom

Bossche, L.J. van den, Mgr. Frenckenstraat 13, 4631EJ Hooger-Heide

Dalmeijer, W.H.M., Lijster bes laan 7, 5263 EP Vught

Dam, C.J.K. van, Kerkstraat 1D9 , 5126 GB Gilze

Ensink, G.L., Irenelaan 7, 5583 AD Aalst

Fremery, H. de, Postbus 6049, 5600 HA Eindhoven

Van der Heyden, P.L. , Vondellaan 32, 4873 EL Etten-Leur

Goor-Poak , Mevr. E.S. v, Eikendonck, Apt. 46, 5261BN Vught

Grisnigt, R.A., Canadalaan 25, 4631 NT Hoogerheide

Hamers, A.G., Durendaelweg 6, 5056 ZA Berkel-Enschot

Hartland, W.J., Heezerweg 460, 5646 LC Eindhoven

Heezemans, A.W. , Hace Alg. Handelsonderneming, Hooghuisstraat. 5 ·, 5611 GS Eindhoven

Heijden, A.van der, Lodewijk Napoleonlaan 163, 4904LJ Oosterhout

Helder, L.H., Geert Grootestraat 53, 5643 RC Eindhoven

Herbrink, A.M., De Foes 23, 5581 AP Waalre

Hummelman, F.L., Comm. de Quaylaan 244, 5224 CX Den Bosch

Idema, A.M., Gripkeshof 29, 4661 VX Halsteren

Kouwenberg, J.M., Vorenseindseweg 1D5, 4714 RG Sprundel

Lazeroms, A.R.W,, Paukenstraat 63, 5402 HJ Uden

Lieneman, H.J., St Odastraat 7, 5614 AL Eindhoven

Loon, J. van, Augustalaan 268, 4615 HW Bergen op Zoom

Mandos, M.J., Rapelenburglaan 25, 5654 AP Eindhoven

Meulen, H.J.van der, Reinoutlaan 482, 5665 AL Geldrop

Monchen, A.F., Brabantlaan 16, 4817 JW Breda

Oord, P. van, Pater Visserslaan 14, 5464 RB Veghel

Pannenborg, A,.E., Stationsstraat 46, 5664 AT Geldrop

Peer, J.A. van, Kennedylaan 9, 5121 AA Rijen

Puckel, W.A .. , Rontgenlaan 3, 5691 GK Son

Raaijmakers, A.J.M. , Livornostraat 35, 5632 TM Eindhoven

Remmen, Corn.J. van, Luciadonk 31, 4707 VK Roosendaal

Reijnders, B., Rapelenburglaan 26, 5654 AR Eindhoven

Rijsewijk, A.A.M. van, Beverweg 36, 4817 LM Breda

Ritmeester, S.A., Coornhertlaan 12, 5615 EK Eindhoven

Sjoerdsma, s., Paukenstraat 7, 5402 HH Uden

Smulders, A.M., Hoosemansstraat 2, 5094 GC Lage Mierde

Streef, J., Dr Kuyperlaan 42, 5142 TD Waalwijk

Sutherland, M.A.C., Draaiboomstraat 32, 5503 SC Veldhoven

Visser, W,.A.M., Dorpsstraat 12a, 5561 AS Riethoven

Recht door Zee Borre Winckel

Recht door zee

Over de laatste Engelandvaart en het einde van Nederlands-Indië door Borre Winckel

Nooit eerder werd een Engelandvaart zo gedetailleerd beschreven als in het boek ‘Recht door Zee - Over de laatste Engelandvaart en het einde van NederlandschIndië’ van Borre Winckel. Twaalf jaar van onderzoek in archieven en interviews met tientallen betrokkenen leidden tot een reconstructie van tocht die zijn vader Flip
Winckel, ‘oom’ Hein Fuchter, Henk Baxmeier, John Osten en Edzard Moddemeijer op 23 februari 1944 naar Engeland maakten. Het was de enige in dat jaar geslaagde Engelandvaart rechtstreeks over de Noordzee. Winckel laat de onderlinge spanningen tijdens de voorbereiding en op zee niet onvermeld. Met distantie beschrijft hij hoe de jongens daarop reageerden en hoe zij bij de geallieerde strijdmacht ieder hun eigen weg gingen.
Dit boek is een eerbetoon aan de vele ‘gewone’ Nederlanders die Engelandvaarders met gevaar voor eigen leven hielpen bij hun tocht naar de vrije wereld. Voor wie een van de boeiendste aspecten van de Duitse bezetting van Nederland wil doorgronden is dit boek een must. Het wordt uitgegeven door het museum en is vanaf 2021
verkrijgbaar. Voor informatie: info@museumengelandvaarders.nl. ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8655685499, 438 pagina's