Verzetmensen Villapark

Klik op symbool of zie lijst hieronder

Verzet vanuit Villapark

Hieronder zo'n 75 namen van mensen die actief in het verzet zijn geweest en die in het Villapark woonden. Zover we hebben kunnen achterhalen zijn zo'n 500 tot 600 mensen langere tijd, in Eindhoven actief geweest in een vorm van verzet tegen de Duitse bezetting.
Velen hebben deze mensen ondersteund door te zwijgen, soms  door eenmalig of tijdelijk te helpen. We proberen zoveel mogelijk bewezen Eindhovense verzetshelden op deze site te noemen. Groot deel staat op de namen-pagina.
Voor verzet in oud Tongelre klik hier of Woensel klik hier of hier.
Op de foto: Aart van Wijk, Iman van de Bosch en ir. Th. P. Tromp

Verzetsmensen uit het Villapark

Het benoemen van verzetsmensen is altijd een lastige zaak. Sommigen bekochten hun activiteiten met de dood, anderen hadden geluk en overleefden de oorlog. Wat zijn grote of kleine daden? Vele deden hun werk en zwegen er verder over. Veel over het verzet in Eindhoven is nog onbekend. Iedere maand ontdekken we op deze site weer nieuwe verzetshelden. En laat het duidelijk zijn: achter iedere man staat een vrouw of soms een moeder.

Iedere licht blauwe link gaat naar pagina met meer informatie. Helaas weten we niet van iedereen in welke mate de persoon in het "illegale werk" betrokken is geweest, wel dat hij of zij door het verzet is erkend.

De familie Colet-Branderhorst zorgde z'n twee jaar voor een Joods echtpaar, zonder hulp van verzet Eindhoven. Diverse Philips gezinnen: van Wijk, HoekstraPiet Zwartendijk, Bienfait, Schouwstra en Heel hadden Joodse of andere onderduikers in huis genomen en allen waren actief in diverse organisaties. Piet Zwartendijk dochter Ineke is koerierster en zit maanden gevangen. Jan Zwartendijk had in Litouwen 2123 Joden een uitreisvisa gegeven, maar woonde stil in het Villapark.
Wanneer ben je een verzetsheld? Aart van Wijk vervalste duizenden persoonsbewijzen, ook nadat het zuiden bevrijd was. Iman van de Bosch, door Lou de Jong omschreven is als "een van de grote figuren van de Nederlandse illegaliteit", was de Bankier van het verzet en door mede door hem opgezet financiering konden 100.000 onderduikers (schatting) in leven blijven. Bij dit financieel verzet waren ook betrokken: ir. A.J. GelderblomArie Voorwinde en dr. ir. N.A.J. Voorhoeve. Bij de Nutsspaarbank regelde Mr G. Verrijn Stuart het stille verzet.
Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp is de spil in het inlichtingenwerk, tegenwerken van de Duitse productie en regelt veel in het verzet. ir. G. van Beusekom regelt alles rondom zenders en de OD. Mr. W E.A. de Graaff was Tromp's koerier, die vanaf 1941, met Duitse papieren en contacten, 22 keer relatief, privé veilig kon reizen naar Zwitserland met inlichtingen informatie. 

Niet iedere verzetsheld uit het Villapark heeft de  oorlog overleefd, vooral radio specialisten hadden een hoog risico om betrapt te worden zoals: Eduard Otto Mettivier Meijer. Ook N.R. de Leeuw is al in 1942 door SD gearresteerd en komt om in een Duits kamp. Mr. J. L. Hamming (Jaap) die al sinds 1934 bezig was om Philips voor te bereiden op de komende oorlog en actief was in het verzet,  komt onder vreselijke omstandigheden om. Iman van de Bosch wordt gefusilleerd 28-10-1944. J.C. Glaser die als reserve officier was ondergedoken, is in 1944 gearresteerd en omgekomen. Dr. G. Verrijn Stuart is bankdirecteur bij de Nutsspaarbank, tijdens de bezettingsjaren actief in financieel redden van talloze joodse en andere rekeningen, ook bewaarplaats van geld van het verzet. Helaas is hij en zijn oudste dochter overleden tijdens het 19 september '44 bombardement.
Zo'n 200 verzetsmensen uit Eindhoven geven hun leven voor de vrijheid.

Van de 70 bekende Eindhovense pilotenhelpers, waren een aantal mensen uit Villapark betrokken bij onderdak geven of verder helpen van bemanningsleden van neergekomen vliegtuigen zoals: Loek van der Heijden, Floris van der Putt, Wyert de Vries, Adolf Bruno Wegener, Arie Voorwinde en Mr. A.J.Pekelharing van Heyst.
Aantal "Villaparkers" waren ook door de Duitsers gegijzeld, zie lijst hieronder.

Op 18 september 1964, 20 jaar na de bevrijding, legt Loek van der Heijden, namens alle vrouwen in het verzet een krans. Zij was actief bij de latere P.A.N. groep van Eddy Verkaik, Jules Gijsbers en pastoor Sicking. Zij was onderwijzeres in de Gerardusparochie. Zij liet zich door zenuwarts E.M.L. Sassen tijdelijk ongeschikt verklaren om les te geven. Motivatie was dat ze “minder enerverend” werk moest doen. Daarna verrichte ze, de laatste oorlogsjaren, dag en nacht koerierdiensten. Niet alleen in en rond Eindhoven maar voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) reisde zij, omhangen met distributiekaarten, stempels en valse persoonsbewijzen het gehele land door. Ze bracht ook berichten over. Haar (ouderlijk) huis Lakerstraat 1 was een trefpunt van de illegaliteit. Ze vocht ook gewapend mee, met andere P.A.N. leden, op de Leenderheide tegen Duitsers, waar aan beide kanten doden vielen. 

Alle namen hieronder zijn aantoonbaar actief geweest in het verzet, alleen is niet van iedereen bekend wat zij precies gedaan hebben. Zie de tot nu toe bekende Eindhovense namenlijst van zo'n 600 verzetsmensen.

Eindhovense personen die door de Duitsers zijn  gegijzeld

Lijst van Eindhovense Gijzelaars
Bron: archief Frans Dekkers

Eindhovense Gijzelaars


In de Tweede Wereldoorlog worden 460 prominente Nederlanders werden in mei 1942 opgepakt door de Duitsers, puur als onderpand en zonder reden gevangengezet. In veel gevallen komen deze gijzelaars in speciale gijzelaarskampen bij Haren en in St. Michielsgestel. Zij zitten vast als borg tegen acties van het verzet. Zodra het verzet toch iets doet, executeert de bezetter onschuldige gevangenen als represaillemaatregel. De bekendste Eindhovense gijzelaar is Frits Philips maar ook de communist zoals Dirk Neet en vakbondsmensen werden gevangen gehouden. Veel Philips mensen en journalisten. De Eindhovense gijzelaars waren verplicht, na vrijlating, iedere week zich te melden op het politiebureau. Alle gijzelaars hebben de oorlog overleefd.

H.J.M. ten Berge, verkoopleider, Da Costaweg 1
J.A.C. de Brouwer, journalist, Aalsterweg 214
L. Canjels, Gemeenteambtenaar, Hertogstraat 23
W.J. van Deelen, Bestuurder S.D.A.P. Leenderweg 291
G.J. van Delen, Referendaris Gemeentesecretarie, Treurenburgstraat 5b
B. Diesbergen, afdelingschef N.V. Philips, Ruusbroeclaan 25
M Franken, Adj. Dir. Verkoop Afd. Nederland N.V.Philips, Boschweg 2, Waalre
A. Giberius, Directielid N.V.Philips, Aalsterweg 205
F. Ch. de Haes, Textiel Technisch Bureau, Merellaan 23
Ign. de Haes, Industrieel, Goorstraat 9
G.M.Hamers, Pastoor, Roostenplein 21
A.C.J. Leijsen, Bestuurder Alg.Ned.Metaalbewerkersbond, Roostenlaan 172
D. Neet, gasfitter, Nieuwendijk 155. (communist / CPH /CPN)
ir. F.J. Philips, Pres. Directeur N.V.Philips "De Wielewaal"
E.M.C. van Piere, Procuratiehouder, Tramstraat 7
Tj. Poppinga, Ieraar, St.Gerarduslaan 12
Mr. J.A.A. van der Putt, advocaat en proc., Merellaan 16
J.J. Sicking, Pastoor, St.Jorislaan 51
Dr. D. Slager, arts, Wal 31 (zijn Joodse vrouw Lydia Amalia Slager-Jacobs in kamp omgekomen)
J. Smit, kantoorbediende, Eckartseweg 276
Jhr. Mr.J. Smits van Oyen, Lid van Ged.Staten van Nrd.Br., Soeterbeek,
Mr. C. Tiebackx, Hertogstraat 34, leraar.
ir. H.G. van Veldhoven, adj.-dir.Gemeentebedrijven, St.Odastraat 2
ir. A.W.A. van Velzen, adj.dir. Gemeentewerken, Geldropseweg 166
J. Vollenbroek, Bedrijfsorganisator, St.Leonardusstraat 1
B. van der Werf, Hoofdinspecteur van Politie, Poirterslaan 23
A.J.J. Zoetmulder, Directeur-Hoofdredacteur Eindhovens Dagblad, Parklaan 23
S.H.A.M. Zoetmulder, journalist Eindhovens Dagblad, Lissevenlaan 17, Waalre.

Floris van der Putt

Floris Edmond Marie van der Putt, geboren op 25 maart 1921 te Eindhoven. Hij is een zoon van de bekende advocaat Mr. J.A.A. van der Putt,  Merellaan 16 Eindhoven. T
In de oorlogsjaren was hij actief als Eindhovense pilotenhelper en bij Special Operations Executive (SOE) en Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO). Gedropt als geheimagent in de laatste oorlogsmaanden, april 1944. Verbonden met BS (Binnenlandse Strijdkrachten) en hij werkt in opdracht van Peter Borghouts.
Zijn schuilnaam was Floris Palstra. 
In 1949 gaat hij als ingenieur naar Rio De Janeiro, Brazil gegaan.
5 juli 1952 trouwt hij met de Belgische Arlette de Vos.
Bron kaart: https://www.weggum.com/PF_CARD_van_der_PUTT.html
meer: https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9138445

Verzetsmensen uit Villapark deel 1 

Parklaan, Tongelresestraat (Villapark), Fazantlaan enz 
Volledig zal deze lijst niet zijn, deels gebaseerd op de Eindhovense namenlijst, Pilotenlijst, P.A.N. en extra informatie.
Bepaal zelf de sortering of op naam of op adres

OrganisatieNaam Adres tijdens 1940-1944Overleden WOIIverhaal link
 Bennt, S.K. Gaailaan 11Eindhoven
Buiten, H. van Lakerstraat 2Eindhoven
P.A.N.Heijden, Loeky van der Lakerstraat 1Eindhoven
 Bouman, J.A.J. Gaailaan 5 Eindhoven
Buiten, G. Lakerstraat 4Eindhoven
Cath, G.P. Parklaan 44Eindhoven
Elich, G.A.Pauwlaan 22Eindhoven
Evers, C. Lakerstraat 42Eindhoven
Philips /NSFGelderblom, ir. A.J. Parklaan 87Eindhoven
Oranje, P.J. Haviklaan 3Eindhoven 
 Schaafsma, J. Sperwerlaan 4bEindhoven 
 Six, jhr. W. Parklaan 38Eindhoven 
Swinkels, G.H. Valklaan 4 Eindhoven 
Philips Tromp, ir. Th. P.Parklaan 75Eindhoven
Volz, R.F. Kwartelstraat 6Eindhoven 
Philips Wijk, dr. A. van Gaailaan 7 Eindhoven
Zeelenberg, H.L.Pauwlaan 6 Eindhoven 
 P.A.N.Vriens, Piet Lakerstraat 30Eindhoven
Oranje, Prof.Mr. J. (Ko)  Reigerlaan 6Eindhoven
 Philips /LOHamming, Mr. J. L. Fazantlaan 7 Overleden WOII
 LOZeyl, GFazantlaan 17Eindhoven
 Wegener, Adolf BrunoSperwerlaan 3dEindhoven 
 Pekelharing v. Heyst, Mr. A.J., Tongelresestraat 175Eindhoven 
Graaf, P.B. van de Tongelresestraat 147 Eindhoven 
Hanselaar, J.M. Tongelresestraat 178Eindhoven 
Moosdijk, A.P. van de Tongelresestraat 139 Eindhoven 
 Dobbenburgh, ir. J. van Reigerlaan 4Eindhoven 
PhilipsLykles, Mej. R. Tongelresestraat 171Eindhoven 
 Lelyveld, Henri van Tongelresestraat 173Eindhoven 
 Vastenouw, Alberta Marie Tongelresestraat 173Eindhoven 
 PhilipsGraaff, Mr. W E.A. deParklaan 13Eindhoven 
 PhilipsSlooff, dr JParklaan 58Eindhoven 
 PhilipsDungen, Mej. Mr. C.A.M. v.d.Parklaan 79Eindhoven 
Landré, Mr. J.M.Pauwlaan 8Eindhoven 
P.A.N.Heijden, Henk van der Lakerstraat 1Eindhoven 
duikFamilie Colet-BranderhorstDommelhoefstraat 5Eindhoven
NSFVoorhoeve, dr. ir. N.A.J. Parklaan 87Eindhoven
Gerdina (Ineke) Tromp-Gerritsz Parklaan 75Eindhoven
Resultaat invoerveld gefilterd uit invoervelden

Verzetsmensen uit Villapark deel 2

Merel-, Koekoek-, Lijster-, Uiver-, Kievietlaan en Goor- en Zandstraat. 
Volledig zal deze lijst niet zijn, deels gebaseerd op de Eindhovense namenlijst, Pilotenlijst, P.A.N. en extra informatie.
Bepaal zelf de sortering of op naam of op adres

OrganisatieNaam Adres tijdens 1940-1944Overleden WOIIverhaal link
Philips / NSFVoorwinde, A.Goorstraat 9Eindhoven
Mettivier Meijer, E. O. Lijsterlaan 16 Overleden WOII
Fetter, P. Kievitlaan 7Eindhoven
 NSFBakker, C.J. Kievietlaan 17Eindhoven 
Zwartendijk, JanGoorstraat 2Eindhoven
Bergmans, J Lijsterlaan 18Eindhoven 
Blankevoort, ir. W. Lijsterlaan 7Eindhoven 
Philips / NSFBosch, Iman Jacob van de Kievietlaan 15Overleden WOII
Glaser, Johannes C. Merellaan 3Overleden WOII
Zwartendijk, Piet Uiverlaan 11Eindhoven
 Roeterink, F.M. irLijsterlaan 34Eindhoven 
 Dongen, E. van Koekoeklaan 9Eindhoven 
Bienfait, Henri Lijsterlaan 3Eindhoven
Vries, J.C. deKievitlaan 8Eindhoven
Leeuw, N. R. deKievitlaan 3Eindhoven
 Haes, F.C.M.J. de Merellaan 23Eindhoven 
Haes, ir. Th. E.C. deGoorstraat 9Eindhoven 
 Hoekstra, dr. J. Fuutlaan 21Eindhoven
Hoeven, J. van de Kievietlaan 2 Eindhoven 
 Zwartendijk, Mej. InekeUiverlaan 11Eindhoven
 Meerkamp-van Embden, H.J. Lijsterlaan 5Eindhoven 
 Noordhof, D. Lijsterlaan 9Eindhoven 
 Beusekom, ir. G. van Koekoekslaan 2Eindhoven
Polis, L.L.C.C. Kievietlaan 2Eindhoven 
Putt, J. van de Merellaan 16Eindhoven
PhilipsThal Larsen, ir. G.H. Leeuweriklaan 20Eindhoven 
 Vries, Wyert deKoekoeklaan 10Eindhoven 
Smits, P.W.A.M.Th. Zandstraat 23Eindhoven 
 Staverman, A.J. Merellaan 3Eindhoven 
GDN Beer Poortugael, Jhr H. denKievitlaan ?Eindhoven 
NSFVoorwinde, A *Kievietlaan 7Eindhoven 
NSFBakker, C.J. deKievietlaan 7Eindhoven 
PhilipsCasimir, Prof. Dr. H.B.G.Uiverlaan 2Eindhoven
PhilipsFetter, Ir. Z.Th. Koekoeklaan 19Eindhoven 
Kremer, Ir. A.F. Merellaan 21Eindhoven 
Tinbergen, mej.Lijsterlaan 16Eindhoven 
PAN/PhilipsRoeterink, F.M. ir Lijsterlaan 34Eindhoven
PhilipsSchouwstra, P. ir Goorstraat 5Eindhoven
PhilipsHeel, Ir. G. L. van Leeuweriklaan 3Eindhoven
NutsbankMr. G. Verrijn StuartPluvierlaan 6Eindhoven
StudentFloris van der PuttMerellaan 16Eindhoven
Resultaat invoerveld gefilterd uit invoervelden